Industrial - Enginyers De Processos Amb Discapacitat - Bcn

Industrial - Enginyers De Processos Amb Discapacitat - Bcn
Empresa:

Oficina De Treball Del SocÁrea:

Otros

Industrial - Enginyers De Processos Amb Discapacitat - Bcn

Detalles de la oferta

Lloc de feina ofert: ENGINYERS DE PROCESSOS Horari: No indicat
Requisits imprescindibles: No indicat
Nombre de pagues: No indicat
Nivell professional: Nivell professional:TÈCNICS I SENSE CATEGORIA LABORAL DETERMINADA


Fuente: Bebee2


Área:

  • Otros / Otros

Requisitos