Jurista Pels Drets Humans I Contra El Tràfic D'Armes A Través De Bancs.

Jurista Pels Drets Humans I Contra El Tràfic D'Armes A Través De Bancs.
Empresa:

(Confidencial)Área:

Otros

Jurista Pels Drets Humans I Contra El Tràfic D'Armes A Través De Bancs.

Detalles de la oferta

Som una associació de solidaritat internacional independent que sensibilitza la ciutadania sobre desigualtats globals i les seves causes, promovent transformacions socials per assolir un món just i solidari.
Cerquem una persona jurista i amb coneixements de projectes per incidir políticament, internacionalment, contra l'ús que fa la banca dels nostres diners per a la compra i el tràfic d'armes. Aquesta persona, s'integrarà en el nostre staff tècnic assalariat amb seu a Barcelona i es farà càrrec de la continuació en l’execució dels projectes actualment en marxa, així com de formular-ne de nous.
L'objectiu general és denunciar la complicitat i implicació de les entitats bancàries en les guerres, l'ús fraudulent indegut i atemptatori del DDHH que els bancs i entitats financeres fan dels diners que la ciutadania i les administracions públiques els confiem, i fer-ho a través de la recerca, la mobilització i la incidència política.
Funcions:
Posar els coneixements jurídics al servei d'accions d'incidència política per denunciar la política armada de bancs i entitats financeres i eliminar-ne la pràctica.
Planificació de formacions d’activistes i d'accions públiques amb activistes.
Plantejar campanyes i accions Nord-Sud i Globals, també en base a Dret Comparat i Filosofia del Dret, per millorar la capacitat de lluita contra el tràfic de capitals adreçat a les armes.
Ajudar en el desenvolupament de materials de difusió d'aquestes accions.
Realització de tallers per a joves usuàries de serveis bancaris.
Elaboració dels documents i activitats vinculats a aquestes accions.
Participació en la formulació i justificació de subvencions públiques.
Participació puntual en altres projectes si fos necessari.
Integració en el gabinet de formulació i anàlisi de la niostra associació.
Perfil/Requisitos
Grau universitari en dret (dret internacional, dret comparat, filosofia del dret, dret vinculat a la banca).
Formació i experiència demostrable en l’àmbit bancari i jurídic internacional.
Experiència demostrable en projecte i consorci europeu - EuropeAid.
Experiència demostrable en la gestió de projectes.
Nivell superior de català, anglès i una tercera llengua.
Experiència en dinamització de grups i en formació en diferents formats: tallers, jornades, etc.
Motivació per la justícia global i la solidaritat.
Capacitat de redacció i oratòria.
Capacitat d’organització i planificació, i de treballar de forma autònoma i proactiva.
Capacitat de treball en equip.
Disponibilitat per viatjar.
Es valorarà molt:
Experiència en bancs, entitats financeres i en xarxes financeres internacionals/globals.
Coneixement sobre Diligència Deguda en DDHH.
Experiència en voluntariat i activisme.
Competencias Analizar y resolver problemas, Optimismo y entusiasmo, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Diplomacia y “saber estar”, Capacidad de Negociación
Nivel Especialista
Tipo de contrato Jornada completa
Duración Sin especificar
Salario Entre 18.001 y 24.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Licenciado
Experiencia mínima De 3 a 5 años
Fecha de inicio 20/01/2020
Nº de vacantes 1


Fuente: World_Jobnos


Área:

  • Otros / Otros

Requisitos