Secretariat - Aux.Administratiu/Va C. Educatius-Gironès - Gir

Secretariat - Aux.Administratiu/Va C. Educatius-Gironès - Gir
Empresa:

Generalitat De CatalunyaÁrea:

Otros

Secretariat - Aux.Administratiu/Va C. Educatius-Gironès - Gir

Detalles de la oferta

Auxiliar administratiu/va per substitucions de curta durada a centres educatius. Els requisits per ocupar aquest lloc de treball són: titulació de graduat escolar, de formació professional de primer grau o equivalent i, coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (C1).L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència.


Fuente: Bebee2


Área:

  • Otros / Otros

Requisitos